آمبولانس خصوصی مرکز سلامتی ایران

مرکز سلامتی ایران با پس از بیست سال سابقه با مدیریت بیش از دویست قرارداد در صدر مراکز آمبولانس قرار داشته ، بدیهی است تمدید مکرر این قراردادها نشان کیفیت و وظیفه شناسی این مجموعه می باشد.

مرکز سلامتی ایران تنها مجموعه تخصصی اورژانس کشور است که خدمات آمبولانس ، تولید آمبولانس و تنها نشریه اورژانس کشور را توأماً تقدیم می کند آمادگی دارد سرویس های آمبولانس بنز اسپرینتر و تویوتا هایس مجهز به کلیه تجهیزات ICU CCU NICU خود را با همراهی پزشک اورژانس و پرستار کارشناس در خدمت هموطنان سراسرکشور قرار دهد.

برای درخواست خدمات و آمبولانس

شماره تلفن: 88057777 -021

88067777 -021