گستره خدمات در مركز سلامتي ايران

  • ارایه خدمات آمبولانس به بیمارستان ها جهت جابجایی بیماران بستری توسط پزشک و پرستار مجرب
  • استقرار آمبولانس ،پزشک، پرستار و ارایه خدمات فوریت در تاسیسات، پالایشگاه ها و پروژه های نیازمند
  • جابجایی بیمار نیازمند به خدمات ویژه، با آمبولانس های فوق تخصصی به کلیه نقاط کشور
  • اعزام پزشک پرستار و امدادگر به همراه آمبولانس با کلیه تجهیزات برای متقاضیان
  • اعزام بیمار با تیم مجرب و کلیه تجهیزات ویژه و پیشرفته پزشکی توسط AIR AMBULANCEبه هر کجای دنیا
  • ترانزیت بیمار با تیم مجرب توسط آمبولانس های ترانزیت مجهز به کلیه تجهیزات ویژه و پیشرفته پزشکی
  • پوشش مسابقات ورزشی و فعالیت های نیازمند به گروه امداد و نجات
  • مشاوره پزشکی به صورت 24 ساعته و 7روز هفته